SINGING STAR OF SION 2078 'GRAND FINALE' Season-7

SINGING STAR OF SION 2078 'GRAND FINALE' Season-7 को ग्राण्ड फिनाले यहि विहिबार चैत्र १० गतेको दिन सम्पन्न हुन गईरहेको छ । 
टप ९ प्रतियोगीहरुले यस प्रतियोगितामा आ आफ्नो गायन कलालाई पतिस्र्पधात्मब रुपमा प्रयोग गर्नेछन् ।

Top 9 contestant are: 

  1. Joseph Rai 
  2. Taran Sunuwar 
  3. Salina Rai 
  4. Kiran Tamang 
  5. Sumit Limbu 
  6. Yufu Thapa Magar 
  7. Parsis Rai 
  8. Amosh Bantawa 
  9. Ibran Gurung

 

Powered By Code IT